Yoga Studio

Waxing

Waxing

Face Waxing

Lip & Chin Wax  20 mins £21
Lip Wax  15 mins £13
Chin Wax  15 mins £13

Combined Waxing

Full Leg + Basic Bikini  45 mins £53
1/2 Leg + Basic Bikini  45 mins £43
1/2 Leg + Brazilian or Hollywood  45 mins £58
Full Leg + High Bikini  45 mins £58
1/2 Leg + High Bikini  40 mins £48
Full Leg + Brazilian or Hollywood  60 mins £68
 

Men's Waxing

Back/Chest Wax  30 mins £33
Underarm Wax  15 mins £18
Upperarm Wax  15 mins £18
 

Body Waxing

1/2 Arm Wax  15 mins £23
Full Arm Wax  30mins £33
Underarm Wax  15 mins £18
Lower Leg Wax  20 mins £28
Upper Leg Wax  20 mins £31
3/4 Leg Wax  30 mins £33
Full Leg Wax  35 mins £38
Basic Bikini Wax  15 mins £23
High Bikini Wax  20 mins £28
Brazilian Wax  30 mins £38
Hollywood Wax  30 mins £38